Československé ženy
Language Selection: Česky English po russki
 home page  Site Map  Contact Us

Medailonky / Kovalová Margita

Ing. Margita, provd. Kovalová

umístění / zařazení: zdravotnice, 1. čs. polní prapor, 1.čs. arm. sbor v SSSR

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 11. 1. 1915 Lipik (Jugoslávie) /?

národnost: slovenská

vyznání: bez vyznání

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 998/ž, 27. 8. 1942 Buzuluk 

hodnost, ve které ji zastihl konec války  /dnešní hodnost: poručík / poručík vz.

řády, vyznamenání: Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem, Sokolovská pamětní medaile (1948)

 

Předválečná léta:

Válečná léta:

Do čs. jednotky následovala svého manžela, Ing. Hugo Kovala ( u Sokolova v kulometné rotě, Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem ). V Buzuluku absolvovala kurz sanitářek a za bojů u Sokolova byla přidělena k oddělení osvěty jako zdravotnice.

Poválečná léta:

V roce 1945 pracovala ve vojenském tisku a při MNO na tiskovém oddělení. V roce 1946 demobilizovala a pracovala jako odborná asistentka na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1965 odešla do invalidního důchodu a na podzim roku 1968 odešla s manželem Hugo Kovalem do Kanady.

 

Prameny a literatura:

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru v SSSR.

 Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

This section was produced with financial support from the Grant Fund of the Dean of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, for 2008.

© 2008 Czechoslovak Women Fighting in Foreign Military Units in World War II, All rights reserved
Production of WWW presentation WOLFWEB.CZ