Československé ženy
Language Selection: Česky English po russki
 home page  Site Map  Contact Us

Medailonky / Nettlová (Greig, Weitzenová) Edith

umístění / zařazení: odposlechy rozhovorů posádek německých letounů a německých letišť (WAAF)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: květen 1924 Drážďany (Německo)

národnost: po otci česká, po matce německá

vyznání: židovské

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 2062287, 26. 2. 1942 Velká Británie  

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: T/Sgt. (četař)/ nadporučík v. v.

řády, vyznamenání:

 Předválečná léta:

Edith se narodila v Drážďanech, její mateřštinou byla němčina. V Německu chodila do školy až do roku 1930, kdy se rodina rozhodla emigrovat do Československa. Nettlovi se usadili v Liberci (Reichenau) a získali československé státní občanství. Edith zde navštěvovala německé školy, díky čemuž neměla potřebu učit se česky. V roce 1937 odjela rodina do Prahy.

Odtržení pohraničních území v roce 1938 přimělo Nettlovy uvažovat o další emigraci. Otec odjel na začátku roku 1939 do Velké Británie díky zprostředkování německé sociální demokracie Wenzela Jaksche. Rodině se podařilo za otcem vycestovat ještě v dubnu 1939. Přes Polsko se dostali do Gdaňsku, odkud vypluli do Anglie. Usadili se u Doveru, v obci Margate.

Válečná léta:

Když začala válka v září roku 1939, tak bylo vydáno nařízení, že v pobřežním pásmu při Doveru nesmí být žádní cizinci. Rodina tedy odešla do Londýna, odkud se za bombardování vystěhovali do Nottinghamu. Edith tam začala pracovat jako střihačka v továrně na dámské prádlo. Velice toužila nastoupit k letectvu a již roku 1941 se pokusila přihlásit. Bylo jí však řečeno, že k WAAF přijímají dívky od 17,5 roku. Edith na to odpověděla, že by ráda narukovala hned, protože válka může do té doby skončit. Nicméně narukovala v únoru roku 1942, kdy dovršila předepsaný věk. Nejprve prošla tříměsíčním vojenským výcvikem a pak byla zařazena do odposlechové služby – odposlouchávala rozhovory posádek německých letadel a německých letišť. K této činnosti se dostala díky tomu, že její mateřštinou byla němčina.

V roce 1944 se provdala za svého kolegu z odposlechové služby, Skota George Griega.

Poválečná léta:

Když skončila válka, Edith byla v srpnu roku 1945 demobilizována. Zůstala ve Skotsku, kde pracovala jako účetní a po rodinných problémech se s Griegem rozvedla. Vrátila se i s rodiči a mladším bratrem do Československa, kde otec dostal do národní správy pozemek v Dolních Pustevnách. Po únoru roku 1948 bratr odešel do Izraele a Edith zůstala v Československu s rodiči. Kvůli svému pobytu ve Velké Británii byla dokonce nějakou dobu ve vězení. Podruhé se provdala (Weitzen) a v roce 1953 se usadila v Liberci, kde pracovala až do důchodu jako účetní a pokladní v obchodě. Edith Weitzenová má 3 děti a 5 vnoučat.


Prameny a literatura:

Rozhovor s Edith Weitzenovou.

Vojenská knížka příslušnice WAAF Edith Weitzenové.

 

 

This section was produced with financial support from the Grant Fund of the Dean of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, for 2008.

© 2008 Czechoslovak Women Fighting in Foreign Military Units in World War II, All rights reserved
Production of WWW presentation WOLFWEB.CZ