Československé ženy
Language Selection: Česky English po russki
 home page  Site Map  Contact Us

Medailonky / Benešová (Juckerová) Anna

Anna provd. Benešová, Juckerová
umístění / zařazení:                                                                    
     zdravotnice, spojařka ( 1. čs. samost. prapor, 1. čs. samost. brigáda, Čs. arm. sbor v SSSR)
datum a místo narození / datum a místo úmrtí:                          12. 3. 1910 Konecchlumí (Jičín) / 10. 7. 1998 Praha
národnost:                                                                                         česká
vyznání:                                                                                              bez vyznání
kmenové číslo, datum a místo odvodu:                                         742/ž, 16. 5. 1942 Buzuluk.
hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost:    
    podporučík / kapitán v. v.
řády, vyznamenání:                                                                    Řád rudé hvězdy (ČSSR) , Čs. válečný kříž 1939, Čs medaile za chrabrost,
Čs. vojenská  pamětní   medaile  se štítkem SSSR, Sokolovská (1948) a Dukelská pamětní medaile, Medaili za vítězství nad Německem (SSSR), Medaile Florence Nightingale (1975, nejvyšší vyznamenání Mezinárodního Červeného kříže) a další.Předválečná léta

Pocházela z nevelké obce v podkrkonoší z Konecchlumí okres Jičín,  ze skromných poměrů, které ji v mládí přivedly do levicového, dělnického hnutí. Tam se seznámila s mladým úředníkem Oskarem Benešem, za kterého se provdala, aniž by musela změnit své příjmení. V roce 1939 se rozhodli manželé Benešovi emigrovat z okupované republiky, nejdříve do Polska, později do SSSR. Usadili se v Kirgízii, kde je zastihlo v červnu 1941 napadení SSSR Německem.


Válečná léta

Když se dověděli manželé Benešovi, že se organizuje čs. vojenská jednotka v Buzuluku, odejeli tam a již v květnu se do ní přihlásili. Po odvodu byla Anna zařazena do výcviku pro zdravotnice. Anna Benešová byla jednou z těch prvních 38 žen, které odjely na frontu k Sokolovu. V době bojů byla přidělena k minometné rotě, ve které byl i její manžel Oskar. V rotě sice nebylo žádných raněných, ale Anna přesto ošetřovala raněné z jiných rot.

V Novochopersku absolvovala radiotelegrafický kurz a jako velitelka radiodružstva 1. čs. brigády bojovala u Kyjeva u Bílé Cerkve a Žaškova. V těchto bojích byla .Anna těžce raněna do levé nohy. Během Karpatsko-dukelské operace byla v těžkých bojích dvakrát zraněna a po vyléčení se vrátila k 1. čs. samostatné brigádě. V tu dobu byla povýšena na podporučíka.

Konec války byl pro Annu velice těžký, protože téměř na konci války, dne 24. 4. 1945 padl její manžel poručík Oskar Beneš. Byl jako důstojník - rozvědčík, připravený pro boj v týlu nepřítele, vysazen na území protektorátu jako politický komisař skupiny Národní mstitel. Padl v boji u osady Zahájí na Mělnicku. V r. 1946 byl povýšen na kapitána in memoriam. Anna se o jeho osudu dověděla až po válce.

V květnu 1945 zastávala funkci velitele radiostanice a velitelky spojení 1.. brigády 1. čs. arm. sboru v SSSR


Poválečná léta

Anna zůstala po roce 1945 v armádě jako důstojník z povolání, byla povýšena na poručíka a zařazena k velitelství spojovacího vojska na Hlavním štábu MNO až do konce r. 1947. Začátkem roku 1948 byla ze zdravotních důvodů propuštěna jako válečný invalida v hodnosti poručíka. Jako civilní zaměstnanec pracovala na Obvodním velitelství Sboru. V roce 1950 se provdala za svého bojového druha od Sokolova, Ericha Juckera. Aktivně se zúčastňovala práce v Čs. červeném kříži.


Prameny a literatura

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru.

Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

Medailonky statečných – Sokolovo-Kyjev 1943-1998. Napsali: Borský, Karel – Kopoldovi, Bedřich a Jiřina – Kvapilovi, Marie a Oldřich – Petras, Sergej – Šmoldas, Miroslav. České Budějovice 1998.

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.

Ed.: Marčenko, A.D. Charkov 1986: Pomnim Taranovku i Sokolovo. Vospominanija i dokumenty.

Jan Rail – Jan Šůla a kol.: Sokolováci, Občané z Královéhradecka v boji u Sokolova dne 8. března 1943, Hradec Králové 2008.

 

 

 

This section was produced with financial support from the Grant Fund of the Dean of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, for 2008.

© 2008 Czechoslovak Women Fighting in Foreign Military Units in World War II, All rights reserved
Production of WWW presentation WOLFWEB.CZ