Československé ženy
Language Selection: Česky English po russki
 home page  Site Map  Contact Us

Medailonky / Davidovičová Ida

Ida (Jetti) Davidovičová

 

umístění / zařazení: zdravotnice (1. brigáda 1. čs. arm. sboru)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 20. 12. 1912 Kobyláry (Podkarpatská Rus)

národnost: židovská

vyznání: židovské

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 984/ž, Buzuluk 13. 8. 1942.  

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: podporučík / poručík

řády, vyznamenání: Sovětská medaile Za bojové zásluhy (1944), Sokolovská pamětní medaile (1948)

 

Předválečná léta:

Před válkou žila v Košicích,  před rasovým pronásledováním utekla do SSSR.

Válečná léta:

Ida se přihlásila do čs. jednotky v srpnu 1942. Prošla v Buzuluku zdravotnickým kurzem a byla jednou z 38 žen, které bojovaly u Sokolova. Ida Davidovičová byla tehdy zařazena jako zdravotnice ve 3. rotě npor. Vladimíra Janka. Jako zdravotnice působila i nadále, v řadách brigády se vyznamenala spolu s Věrou Hechtovou (Fišmanovou) v bojích u Rudy, kde spolu ošetřily cca 200 raněných. Za to byly také vyznamenány Sovětskou medaili Za bojové zásluhy.

Po vzniku 1. čs. armádního sboru se stala velitelem zdravotní čety 1. brigády.

Poválečná léta:

Ida Davidovičová demobilizovala na vlastní žádost dne 9. 7. 1946 a vystěhovala se do Izraele.

Prameny a literatura:

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru v SSSR.

Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

Tichá, Věra: Cesty k domovu-1939-1945. Brno 2003.

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.

 

This section was produced with financial support from the Grant Fund of the Dean of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, for 2008.

© 2008 Czechoslovak Women Fighting in Foreign Military Units in World War II, All rights reserved
Production of WWW presentation WOLFWEB.CZ