Československé ženy
Language Selection: Česky English po russki
 home page  Site Map  Contact Us


Novinky a aktuality

Matylda Reichová, provd. Braunová

 umístění / zařazení: osvěta / písařka, redaktorka novin (1. čs. arm. sbor v SSSR)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 12. 3. 1908 Žilina / -

národnost: slovenská

evidenční číslo, datum a místo odvodu: 339/ž, Buzuluk 18. 2. 1942 

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: podporučík / podplukovník v.v.

řády a vyznamenání:  Čs. medaile Za zásluhy 1. Stupně (1945), sovětská medaile Za pobědu nad Germanieij (1945), Čs. válečný kříž 1939 (1946), Řád za svobodu (1946), Sokolovská pamětní medaile (1948)

 

Předválečná léta

Matylda byla dcerou Marka Reicha a Josefiny Reichové, roz. Kulkové. V roce 1926 ukončila studia na osmiletém reálném gymnáziu v Žilině a posléze v Praze absolvovala abiturientský kurz a státní zkoušku z němčiny. Pracovala jako úřednice a stenografistka. Od roku 1927 byla také členkou KSČ, ve 30. letech se účastnila pochodu mladých u Radotína, kde byla četníky postřelena. Před válkou se provdala za architekta Vojtěcha (Belu) Brauna.

Válečná léta

S manželem Vojtěchem a malou dcerkou odešla po okupaci ČSR do SSSR, kde dcerka zemřela na tyfus. Po vzniku čs. jednotky v Buzuluku byla jednou z prvních žen, které byly odvedeny. Částečně absolvovala spojařský kurz, aby se naučila obsluhovat radiostanici a již v Buzuluku se starala o pravidelné vydávání čs. novin, protože uměla výborně psát na stroji. Na frontu k Sokolovu odjela jako redaktorka polních novin „Denní zprávy“. Na osvětě zůstala až do roku 1945, kdy již byla vedoucí kanceláře oddělení osvěty.

Poválečná léta

Po válce pracovala jako sekretářka HPS MNO a později jako tajemnice státního nakladatelství technické literatury. Nějaký čas také pracovala na referátu žen při velitelství Svazu brannosti.

 

 

Prameny a literatura

Národní archív Praha, fond Evidence obyvatel, dokumentace k osobě Matyldy Reichové-Braunové.

Národní archív Praha, fond Svaz protifašistických bojovníků – ústřední výbor Praha, členská přihláška Matyldy Braunové.

VÚA Praha, SSSR-V, kart. 12, sign. 31/2, i. č. 107 – 1.čs. sam. brigáda – velitelství, Návrh na povýšení pro Matyldu Braunovou.

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. Čs. arm. sboru v SSSR.

Rozhovor s Věrou Tichou ze dne 4. 2. 2007.

 Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.

© 2008 Czechoslovak Women Fighting in Foreign Military Units in World War II, All rights reserved
Production of WWW presentation WOLFWEB.CZ